Home Oferta
OFERTA
PDF Drukuj Email

W zakres naszej STAŁEJ usługi dotyczącej eksploatacji stacji transformatorowych wchodzą:

PRACE INTERWENCYJNE:

 • stawienie się na wezwanie (w gotowości 24h)
 • prowadzenie przełączeń zgodnie z poleceniem Z.E lub Właściciela
 • w przypadku awarii transformatora, czy też innego urządzenia, tymczasowe podstawienie WŁASNEGO - REZERWOWEGO urządzenie do chwili sprowadzenia właściwego - nowego

Raz w miesiącu:

 • przeprowadzanie oględzin urządzeń zgodnie z przepisami
 • usuwanie drobnych usterek i awarii, konserwacje
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji

Raz na rok:

 • wykonywanie zgodnie z przepisami i DTR-kami urządzeń kompleksowych przeglądów, pomiary, regulacje automatyki oraz luzów części mechanicznych, malowanie szynoprzewodów, odkurzanie, mycie. Dodatkowo przed i po przeglądzie sprawdzamy stan połączeń i urządzeń za pomocą KAMERY TERMOWIZYJNEJ
 • OPTYMALIZACJA obciążeń, analizy rachunków, wskazywanie możliwości oszczędzania energii

Za powyższe czynności proponujemy stałe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie dla naszej GRUPY obliczane w oparciu o ilość transformatorów oraz współczynnik zmniejszający, określający ilość stacji transformatorowych skupionych w jednym rejonie - adresie.

Na życzenie Klienta zajmujemy się również nadzorem prawidłowej pracy i konserwacją strony nn, chętnie wspieramy obiektowe służby elektryczne, służymy sprzętem, doświadczeniem i wiedzą.
Proponujemy wynagrodzenie liczone w odniesieniu do układu szyn.

Na odrębne zlecenia wykonujemy:

PRACE INWESTYCYJNE:

 • usuwamy skutki awarii na stacjach transformatorowych
 • prace związane z przebudową lub rozbudową stacji transformatorowych
 • automatyka
 • usuwanie skutków AWARII linii energetycznych - lokalizacja tras kabli i miejsc uszkodzeń
 • prace związane z przebudową lub budową linii energetycznych
 • wykonywanie i uzgadnianie dokumentacji stacji, linii i pomiaru
 • opomiarowanie punktów poboru energii elektrycznej, konserwacje, naprawy, układy sumujące
 • komputerowe systemy kontroli poboru i zużycia energii, zdalny odczyt danych
 • kompensacja mocy biernej
 • OPTYMALIZACJA obciążeń, analizy rachunków, wskazywanie możliwości oszczędzania energii

oraz

 • obraz z kamery termowizyjnejsprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego
 • badanie skuteczności zerowania
 • pomiar rezystancji izolacji
 • badanie uziemienia piorunochronnego
 • badanie uziemienia ochronnego lub roboczego
 • sprawdzenie kompletnego obwodu 1-fazowego, 3-fazowego
 • badanie urządzeń za pomocą aparatu cyfrowego
 • badanie obiektów kamerą termowizyjną
 • badanie wyższych harmonicznych
 • badanie linii kablowej
 • badania i remonty transformatorów
 • badanie SPRZĘTU IZOLACYJNEGO
 • inne prace

Za powyższe czynności otrzymujemy wynagrodzenie na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanego na bazie średnich stawek i narzutów dyktowanych przez wydawnictwo "SEKOCENBUD".

 
Main page Contacts Search Contacts Search